Selän hieronta

Fy­sio­te­ra­pia-alan Nä­kö­vam­mai­set ry (FAN) on fy­sio­te­ra­pia-alan am­mat­ti­lais­ten yh­dis­tys. Jä­se­niämme ovat nä­kö­vam­mai­set ter­vey­den­huollon am­mat­ti­lai­set, ku­ten kou­lu­te­tut hie­ro­jat, kun­to­hoi­ta­jat ja fy­sio­te­ra­peu­tit.

Näen käsilläni - Tietäen, Tuntien, Taitaen


Ajankohtaista

Näkövammaisten
liiton uutisia