Jäseneksi

Koulutetut hierojat, kuntohoitajat ja fysioterapeutit ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Jatko- ja täydennyskoulutukset, joita myös yhdistys tarjoaa, antavat fysioterapia-alan osaajille monipuoliset mahdollisuudet työssä kehittymiseen ja erikoistumiseen.

Yhdistys järjestää täydennyskoulutuksia, joissa kädentaitoa vaativan ammatin hoitotekniikat opetetaan pienissä ryhmissä kädestä pitäen. Muokkaamme koulutusmateriaalit näkövammaisille sopivaan muotoon, joten ne ovat jokaisen opiskelijan saavutettavissa.

Toiminnassa kehitämme yhä enemmän keskustelevaa ja osallistuvaa jäsenyyttä. Kokemusten jakaminen kollegojen kanssa antaa ideoita ja tukea työhön.

Jäsenlehdissä, sähköisessä viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa kerromme ammattiin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, yhdistyksen tapahtumista ja jäsenistä. Vuosittainen yrittäjän velvoite, tulojen ja menojen selvittäminen, hoituu yhdistyksen tarjoaman kirjanpitopalvelun avulla stressittömään hintaan.

Terveydenhuoltoalan opiskelija
Näkövammainen terveydenhuoltoalan opiskelija, toivotamme sinut tervetulleeksi yhdistyksen opiskelijajäseneksi. Kun ammattiin valmistuminen on rekisteröity terveydenhuollon ammattilaisten rekisteriin, voit hakea varsinaista jäsenyyttä.

Kannatusjäsen
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea yhdistystä.

Jäsenmaksut
Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaa yhdistyksen syyskokous aina seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tällä hetkellä jäsenmaksu on 50 € / jäsen / kalenterivuosi ja  kannatusjäsenmaksu on 60 € / kannatusjäsen / kalenterivuosi.


`