Fas­cian kä­sit­te­ly

Lihaskalvojen merkityksestä ihmiselle on saatu paljon uutta tietoa viime vuosina. Lihaskalvot muodostavat koko kehon kattavan ja toiminnallisesti yhdistetyn fasciaalisten jatkumojen verkoston. Lihaskalvot tukevat yksittäisten lihasten tehtäviä, jakavat kuormaa ja ohjaavat voimia ja jännityksiä laajemmalle alueelle, kuin mihin yksittäinen lihas kykenee. Lihaskalvoja on monessa kerroksessa ja niiden pitäisi päästä liukumaan toisiinsa nähden. Toimiakseen hyvin, niissä pitäisi olla paljon nestettä. Lihaskalvot ovat viskoelastisia ja hyvin hermotettuja. Lihaskalvoihin vaikuttavat mm. perimä, rakenne, tavat ja ravinto.

Kalvokäsittely on hidasta ja se tehdään hyvällä kitkalla. Hoidettavaa aluetta pyritään myös liikuttamaan joko aktiivisesti tai passiivisesti.


fascia_kurssilaiset

Kurssilaiset

fascia_jalka

Jalkaterän käsittely