Hä­täen­sia­pu­kurs­si

Hätäensiavulla eli hengen pelastavalla avulla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen. Kurssilla harjoittelimme mm. tajuttoman henkilön siirtämistä pois tuolista tai hoitopöydältä, elvytystä, vieraan
esineen poistamista hengityksestä ja painesiteen tekemistä.


tajuttoman kylkiasento

Tajuttoman kylkiasento

paineluelvytys

Paineluelvytysharjoitus

defibrilaattori

Defibrilaattorin käyttäminen