Ni­vel­ten mo­bi­li­soin­ti ja Post-Iso­met­ric Re­la­xa­tion

Mobilisointikoulutuksessa käytiin läpi aiheeseen liittyviä yleisimpiä vaivoja, joiden vuoksi asiakkaat tulevat vastaanotolle. Parityöskentelynä harjoiteltiin erilaisia nivelten tutkimus- ja hoitotekniikoita mm. rangan, nilkan, ranteen, lonkan ja olkanivelen mobilisaatioon. Lisäksi opeteltiin hyödyntämään lihasenergiatekniikoista Post-Isometric Relaxation, jännitys-rentous menetelmää. 

Koulutajana toimi Markku Marjamäki Kotkasta.

Koulutukseen osallistuivat: Aittola Iiris, Aittola Veli-Matti, Haukka Kalle, Huovinen Hannu, Hyvönen Merja, Ilola Toni, Kinnunen Risto, Könönen Marja, Nurmela Arja, Omeragic Medina, Schleifer Georg, Vänttinen Yrjö. 


c-rangan testaus

havaintovälineenä selkäranka

rintarangan yläosan mobilisointi


Yhteistyössä