Spi­raa­lis­ta­bi­laa­tio-kurs­si 1A ja B

Tsekkiläisen lääkäri Richard Smisekin kehittämä spiraalistabilaatio (sps), on Euroopassa hyvän suosion saanut harjoittelumenetelmä. Koulutuksen ensim­mäisessä jaksossa käydään läpi yksityiskohtaisesti SPS-metodin 12 perus­harjoitusta sekä periaatteet, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. Harjoit­teet tehdään vastuskuminauhaa käyttäen.

Tähän kurssiin kuuluvien liikkeiden päätavoitteena on hartian ja lantion seu­dun lihastasapainon parantaminen, keskivartalon vakauttaminen ylä- ja ala­raajojen liikkeiden kautta sekä kehon linjauksen hahmottaminen pystyasen­nossa tapahtuvan harjoittelun aikana. Lisäksi näiden kurssipäivien aikana harjoitellaan liikkeiden manuaalista avustusta pareittain istuma-asennossa ja seisten. Teoriaosuus keskittyy metodin toiminnalliseen anatomiaan eli spi­raali- ja vertikaalilihasketjujen merkitykseen ihmisen liikkuessa. Aiheeseen tutustutaan myös tapauskohtaisten esimerkkien ja mittausten avulla. SPS sopii hyvin omahoitomenetelmäksi.

Kouluttaja Tiina Arrankoski on valmistunut Jyväskylän yliopiston liikuntatie­teellisestä. Hänellä on kokemusta näkövammaisten kanssa toimimisesta, koska on tehnyt mm. gradun Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n kanssa.

Paikka: Aktivo Fysio Iiris-keskus, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Osallistujamäärä: 8-12 kurssilaista, jos kurssilla on tilaa, osallistua voivat muutkin kuin Fanin jäsenet

Hinta: 160 € / jäsen tai kannatusjäsen, muille hinta on 250 € / kurssilainen. Hinta sisältää vastuskuminauhan.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 11.9.2018 mennessä leena.lipponen@fanry.fi tai 0400 339 021.

Peruutusehto: Jos osallistuminen perutaan 14-0 päivää ennen koulutusta tai sitä ei peruta lainkaan, peritään koko kurssimaksu. Maksua ei peritä, mikäli koulutukseen saadaan toinen henkilö tai on esittää lääkärintodistus sairastumisesta.


Yhteistyössä