Spi­raa­lis­ta­bi­laa­tio-kurs­si 1A ja B

Missä asennossa seison, miten kävelen ja istun? 

Aloitimme spiraalistabilaatiokurssin 6.-7.10. tutkimalla, onko hartiat hieman edessä ja sisäkierrossa, roikkuuko pää ja mikä on lantion asento ja millainen asennon tulisi olla, että esim. kävely on tehokasta eikä rasita turhaan kehoa.

Tsekkiläisen lääkäri Richard Smisekin kehittämä spiraalistabilaatio (sps), on Euroopassa hyvän suosion saanut harjoittelumenetelmä. Koulutuksen ensim­mäisessä jaksossa kävimme läpi yksityiskohtaisesti SPS-metodin 12 perus­harjoitusta sekä periaatteet, jotka harjoittelussa tulee ottaa huomioon. Harjoit­teet tehdään vastuskuminauhaa käyttäen.

Tähän kurssiin kuuluvien liikkeiden päätavoitteena on hartian ja lantion seu­dun lihastasapainon parantaminen, keskivartalon vakauttaminen ylä- ja ala­raajojen liikkeiden kautta sekä kehon linjauksen hahmottaminen pystyasen­nossa tapahtuvan harjoittelun aikana. Teoriaosuus keskittyy metodin toiminnalliseen anatomiaan eli spi­raali- ja vertikaalilihasketjujen merkitykseen ihmisen liikkuessa. SPS sopii hyvin omahoitomenetelmäksi.

Kouluttaja Tiina Arrankoski on kouluttanut SPS-menetelmää Suomessa vuodesta 2015 alkaen.

SPS-kursille osallistuivat: Merja Hyvönen, Toni Ilola, Marja Könönen, Outi Mäki, Tuomas Nousu, Jenni Nyholm, Marjatta Pyykkö, Georg Schleifer, Jani Tuomola, Ville Vertanen ja Anni Väänänen.
Yhteistyössä: