Ke­vät­ko­kous 2018

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n kevätkokous

Aika: 20.4.2018 klo 18.00 alkaen

Paikka: Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Helsinki

neuvotteluhuone Mathilda,sisääntulokerros, infon takana

(huom. paikka vaihtunut)

Asiat:

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joi­den lisäksi aloitetaanyhdistyksen sääntöjen uudista­minen sekä käsitellään yhdistyksen perinteenä ollut 65 vuotta täyttäneiden jäsenten jäsenmaksusta vapauttami­seen liittyvä kohta, jota yhdistyksen säännöt eivät nykyi­sellään salli.

Ilmoittautuminen klo 17.15 alkaen ja samaan aikaan tarjolla kokouskahvit.

Terveisin

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n hallitus