Vies­tin­tä

Yhdistyksen viestinnässä tärkeä osa on ammattiin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon välittäminen jäsenille. Fysioterapia-ala kehittyy koko ajan. Tietoa on saatavilla, mutta sen etsiminen on näkövammaiselle usein vaikeampaa ja etsiminen vie paljon aikaa. Tietoa jaetaan jäsenlehti Synapsissa, äänilehti Fanikkaassa ja keskustelualueella. Kotisivuilla keskitymme enemmän yhdistyksen toiminnasta kertomiseen. 

Jäsenistölle suuntautuvassa viestinnässä pyrimme irtautumaan yksipuolisesta viestinnästä ja haastamaan jäseniä mukaan keskusteluun.

Uutena viestintäkanavana olemme ottaneet käyttöön Facebookin. Sen avulla pyrimme lisäämään yhdistyksen ja sen jäsenten toiminnan tunnettuutta. Synapsi

Jäsenlehti Synapsissa kerrotaan ajankohtaisia fysioterapia-alaan ja yhdistykseen liittyviä asioita. Lehdessä kerrotaan tulevista koulutuksista, koulutuskokemuksista, jäsenistä ja hallituksen päätöksistä. Mukana on myös artikkeleita alan uusista suuntauksista. 
Jäsenlehti Synapsi


Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa pistekirjoituksella, isokirjoituksella, elektronisessa muodossa ja daisy-muotoisena.

1/2017 ilmestyy 24.2.2017
2/2017              16.6.2017
3/2017              29.9.2017
4/2017              15.12.2017

Päätoimittaja: Leena Lipponen, leena.lipponen@fanry.fi

Fanikas

Äänilehti Fanikas on ilmestynyt jo lähes 40 vuotta. Se välittää tietoa fysioterapia-alaan liittyvien asioiden lisäksi terveydestä ja hyvinvoinnista, uusista palveluista ja jäseniä koskevista säännöksistä ja lakimuutoksista. 

Fanikas ilmestyy daisy-muotoisena neljä kertaa vuodessa.

1/2017 ilmestyy 17.3.2017
2/2017              23.6.2017
3/2017              13.10.2017
4/2017              21.12.2017

Päätoimittaja ja lukija: Leena Lipponen, leena.lipponen@fanry.fi