Vies­tin­tä

Yhdistyksen viestinnässä tärkeä osa on ammattiin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon välittäminen jäsenille. Fysioterapia-ala kehittyy koko ajan. Tietoa on saatavilla, mutta sen etsiminen on näkövammaiselle usein vaikeampaa ja etsiminen vie paljon aikaa. Tietoa jaetaan jäsenlehti Synapsissa, äänilehti Fanikkaassa ja keskustelualueella. Kotisivuilla keskitymme enemmän yhdistyksen toiminnasta kertomiseen. 

Jäsenistölle suuntautuvassa viestinnässä pyrimme irtautumaan yksipuolisesta viestinnästä ja haastamaan jäseniä mukaan keskusteluun.

Uutena viestintäkanavana olemme ottaneet käyttöön Facebookin. Sen avulla pyrimme lisäämään yhdistyksen ja sen jäsenten toiminnan tunnettuutta. Synapsi

Jäsenlehti Synapsissa kerrotaan ajankohtaisia fysioterapia-alaan ja yhdistykseen liittyviä asioita. Lehdessä kerrotaan tulevista koulutuksista, koulutuskokemuksista, jäsenistä ja hallituksen päätöksistä. Mukana on myös artikkeleita alan uusista suuntauksista. 
Jäsenlehti Synapsi


Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa pistekirjoituksella, isokirjoituksella, luetuksessa ja luetus-kuuntelussa.

1/2020 ilmestyy 21.2.2020
2/2020              12.6.2020
3/2020              25.9.2020
4/2020              11.12.2020

Päätoimittaja: Leena Lipponen, leena.lipponen@fanry.fi

Fanikas

Äänilehti Fanikas on ilmestynyt jo yli 40 vuotta. Se välittää tietoa fysioterapia-alaan liittyvien asioiden lisäksi terveydestä ja hyvinvoinnista, uusista palveluista ja jäseniä koskevista säännöksistä ja lakimuutoksista. 

Fanikas ilmestyy luetuksessa ja luetus-kuuntelussa neljä kertaa vuodessa.

1/2020 ilmestyy 6.3.2020
2/2020              18.6.2020
3/2020              9.10.2020
4/2020              18.12.2020

Päätoimittaja: Leena Lipponen, leena.lipponen@fanry.fi