Yhdistys

Fy­sio­te­ra­pia-alan Nä­kö­vam­mai­set ry (FAN) on fy­sio­te­ra­pia-alan am­mat­ti­lais­ten yh­dis­tys. Yh­dis­tyk­sen jä­se­niä ovat nä­kö­vam­mai­set ter­vey­den­hoi­toa­lan am­mat­ti­lai­set, ku­ten kou­lu­te­tut hie­ro­jat, kun­to­hoi­ta­jat ja fy­sio­te­ra­peu­tit.

Järjestämme yhdistyksessä täydennyskoulutuksia, joissa kädentaitoa vaativan ammatin hoitotekniikat opetetaan pienissä ryhmissä kädestä pitäen. Muokkaamme koulutusmateriaalit näkövammaisille sopivaan muotoon.

Jäsenlehdissä, sähköisessä viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa kerromme ammattiin, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, yhdistyksen tapahtumista ja jäsenistä.

Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu 1927. FAN on Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry:n jä­se­nyh­dis­tys.