Siirry pääsisältöön

Mo­bi­li­soin­ti­tek­nii­kat

Syyskuussa järjestämme koulutuksen mobilisointitekniikoista. Kouluttajana toimii osteopaatti Nora Seppä.
Ammattilainen tunnustelee käsillä sinipaitaisen henkilön olkapäätä.

Aika

Paikka

Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Mobilisointitekniikat- kurssilla opitaan monipuolisesti tekniikoita, joita on helppo yhdistää muuhun manuaaliseen käsittelyyn. Tämä tuo hoitoon lisää vaikuttavuutta. Oppija saa reilusti lisää työkaluja hoitaa asiakkaiden akuutteja kiputiloja sekä krooniseksi muuttuneita tilanteita. Hoito kantaa kauemmas ja vaikeiden asiakastapausten hoito helpottuu.

Koulutuksen sisältö:

  • vahvistetaan ajatusta ja ymmärrystä kehon kokonaisvaltaisuudesta
  • nostetaan esille muutama tärkeä lihas, joilla on kehon osia vahvasti yhdistävä rooli sekä opitaan tekniikoita näiden alueiden käsittelyyn
  • kerrataan hengityksen anatomiaa ja sen vaikutusta muihin fysiologisiin järjestelmiin sekä kokonaisuuteen
  • opitaan tekniikoita hengityselimistön toiminnan helpottamiseen
  • opitaan tekniikoita tärkeiden faskiaalisten alueiden käsittelyyn
  • käsitellään kehoa monipuolisesti eri alueilta, hyödyntäen vipuvarsitekniikoita, faskiaalisia tekniikoita sekä inhibitio-tekniikoita

Kouluttaja:

Osteopaatti Nora Seppä.

Koulutettavasta teemasta Nora sanoo näin:

”Oppiminen kurssilla tapahtuu vahvasti käytäntöpainotteisesti. Sen tueksi tarkastellaan myös anatomiaa sekä fysiologisia järjestelmiä, erityisesti hengityksen roolia, sekä niiden välisiä yhteyksiä ja vahvistetaan ymmärrystä kehon kokonaisvaltaisuudesta. Kurssilla käydään läpi asiakkaidemme yleisimpiin oirekuviin soveltuvia tekniikoita (mm. tension neck, lumbago, hiirikäsi, si-nivelen kiputila), mutta korostetaan myös ”resepti-vapaata”, kokonaisvaltaista hoitamista, jossa tekniikoita käytetään tarpeen mukaan, hyvinkin erilaisissa tilanteissa.

Kurssiin kuuluu materiaali, jossa kaikki opetettavat tekniikat on kuvattu huolellisesti. Niihin tulen lisäämään vielä kuvia selventävät tekstit, jotta ne eivät jää epäselviksi. Kurssilla saa myös kuvata/äänittää, jotta jokainen saa opin talteen itselleen parhaalla mahdollisella tavalla.”

Ajankohta ja ilmoittautuminen:

Aika: 16.-17.9.2023, la klo 10–17, su klo 9–15

Paikka: Iiris-keskus, Aktivo Fysio Iiris (2 krs.), Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Osallistujamäärä: 8–12 osallistujaa

Hinta: 200 € / yhdistyksen jäsen tai kannatusjäsen, 250 € / muut, jos tilaa jää. Early Bird hinta Fan ry:n jäsenille 170 €, kun ilmoittautuminen ennen 16.7.2023

Ilmoittautumiset: viimeistään 16.8.2023 jäsenpalvelusihteeri Taina Alastalolle, taina.alastalo@fanry.fi tai puh. 0400 339 021.

Peruutusehto: Jos osallistuminen perutaan 14–0 päivää ennen koulutusta tai sitä ei peruta lainkaan, peritään koko kurssimaksu. Maksua ei peritä, mikäli on esittää lääkärintodistus sairastumisesta tai tilalle saadaan toinen osallistuja.

Matkakustannukset: Koulutukseen osallistuville jäsenille korvataan matkakustannuksista 20 € ylittävä osa, enintään 50 € / vuosi, alkuperäisiä matkustusasiakirjoja vastaan, kun matka on tehty julkisilla kulkuneuvoilla edullisinta matkustustapaa käyttäen.

Yhteistyössä: Opintokeskus Sivis

Koulutus toteutetaan Opintokeskus Siviksen tuella.