Siirry pääsisältöön

Tie­to­suo­ja­se­los­te jäsenelle

1. REKISTERINPITÄJÄ

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry
Yritystunnus: 0202287-9
Osoite: Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
Sähköposti: toimisto[at]fanry.fi

Tietosuojasta vastaavan henkilön nimi:
Katri Suomalainen, jäsenpalvelusihteeri
Sähköposti: katri.suomalainen[at]fanry.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka on saatu jäsenhakemuksesta ja mahdollisista muista yhteydenotoista.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä: rekisteröidyn perustiedot, yhdistyksen ja jäsenten väliseen toimintaan liittyvät tarpeelliset tiedot.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito ja oikeusperuste lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (yhdistyslaki) ja sopimuksen täytäntöön paneminen.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, kun yhteistyökumppanimme käsittelevät niitä toimeksiannostamme ja ohjeidemme mukaisesti. Kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Emme siirrä henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. EVÄSTEET

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää verkkosivumme toiminnallisuutta ja käytettävyyttä.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivustolla kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat selaimen sulkemisen yhteydessä. Uusien kävijöiden ja palaavien kävijöiden selainten tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme sivustollamme kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkaohjelmistoja, jotka asettavat seurantaevästeen käyttäjän selaimeen. Evästeen avulla voidaan seurata, onko samasta selaimesta vierailtu sivustollamme aiemmin. Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen ajan. Lisäksi voimme säilyttää joitakin henkilötietoja myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain vaatimassa tai sallimassa laajuudessa esimerkiksi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

8. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lain mukaisesti.

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.

Jos henkilötietojesi käsittely ei ole mielestäsi asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: www.tietosuoja.fi

9. TIETOTURVA

Paperille kerättyjä henkilötietoja säilytetään lukitussa kaapissa, lukitussa työhuoneessa ja niitä käsittelevät toimihenkilöt.

Tietoja kirjataan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, salasanalla ja muilla mahdollisilla teknisillä keinoilla. Tietokanta sijaitsee lukitussa tilassa.

Rekisteriin kirjattuja tietoja käsittelevät toimihenkilöt.

10. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Meillä on oikeus muuttaa tätä selostetta. Ilmoitamme muutoksesta verkkosivuillamme www.fanry.fi

 

25.8.2022