Siirry pääsisältöön

Visus – Nä­kö­vam­mais­ten terveyden edis­tä­mi­sen hanke

FAN ry:n kolmivuotinen hanke parantaa näkövammaisten terveyttä ja edistää terveellisiä elämäntapoja. Samalla luodaan kattava materiaalipankki, joka jää vapaaseen ja pysyvään käyttöön.

Visus on Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:n hanke, joka käynnistyi tammikuussa 2023. Sen tavoitteena on näkövammaisten terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy. Hankkeessa parannetaan terveyteen liittyvää elämänlaatua ja fyysistä toimintakykyä sekä edistetään terveellisiä elämäntapoja. 

Hankkeen toimintamuotoina ovat muun muassa näkövammaisten vertaistuelliset hyvinvointiryhmät, yksilöllinen tuki sekä terveyden eri osa-alueita käsittelevien materiaalien tuottaminen. Hankkeessa luodaan laaja materiaalipankki, joka jää vapaasti ja pysyvästi hyödynnettäväksi. 

Tutustu hankkeen nettisivuihin osoitteessa www.visusterveyteen.fi - Ulkoinen linkki

Miksi Visus-hanke perustettiin? 

Näkövammaisilla esiintyy tutkimustiedon valossa enemmän sairauksia ja fyysisiä oireita kuin muulla väestöllä. Näkövammaisten terveyserot ovat tilastollisesti merkitseviä mm. kohonneen verenpaineen, diabeteksen, sepelvaltimotaudin, nivel- ja selkäsäryn sekä unettomuuden osalta. Heikentynyt näkö lisää myös alaraajojen toimintakyvyn heikentymistä ja kaatumisvammoja sekä nakertaa elämänlaatua. 

”Suomessa ei ole ollut tahoa, joka panostaisi juuri näkövammaisten terveyden edistämiseen ja tuottaisi heille kohdennettua terveysmateriaalia. Esimerkiksi netissä terveyteen liittyvä tieto on hajallaan eikä siinä huomioida näkövamman asettamia erityishaasteita. Tieto ei myöskään ole kaikilta osin saavutettavaa. Visus-hanke paikkaa tätä puutetta”, kertoo projektikoordinaattori Mari Laine. 

Ajatuksena on tuoda terveystietoa näkövammaisille helposti lähestyttävässä ja kiinnostavassa muodossa. Haluamme kannustaa kaikkia terveellisten elämäntapojen pariin kunkin yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Samalla haluamme levittää liikkumisen ja liikunnan ilosanomaa. 

”Kaikki Visus-hankkeessa koottava terveysmateriaali luodaan lähtökohtaisesti näkövammaisille saavutettavassa muodossa. Käytössä voivat olla siten muiden julkaisumuotojen ohella esimerkiksi pistekirjoituksella julkaistava materiaali sekä Daisy-äänitteet”, Laine sanoo. 

”Vertaistuellisia hyvinvointiryhmiä järjestetään hankkeen aikana useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Kaikki vertaistuellinen toiminta suunnitellaan siten, että siihen pystyy osallistumaan itsenäisesti eikä avustajan käyttö ole tarpeen.” 

Ryhmämuotoisen toiminnan lisäksi hankkeessa järjestetään halukkaille yksilöllistä tukea terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen vapaaehtoisvoimin. Teemme myös Etsivää Näkövammaistyötä yhteistyössä kirkon näkövammaistyön sekä hyvinvointialueiden näkövammaisten kuntoutusohjaajien kanssa. 

Lisätietoja hankkeesta 

Teemme yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa. Näihin kuuluvat mm. Näkövammaisten liitto ja sen alueyhdistykset, Näkövammarekisteri sekä Paralympiakomitea. Näkövammaisten liitto on myös osallistunut hankkeen suunnitteluvaiheen rahoittamiseen vuonna 2022. 

Hankkeessa on kaksi työntekijää, ja he työskentelevät Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry:ssä. 

Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, ja se jatkuu vuoden 2025 loppuun. 

Hankkeelle julkaistaan kotisivut keväällä 2023. Tämän jälkeen kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali julkaistaan Visuksen omilla sivuilla.

Lisätietoja: 

Mari Laine
projektikoordinaattori
Visus – Näkövammaisten terveyden edistämisen hanke
p. 0400 313 852
mari.laine[at]fanry.fi 

Georg Schleifer
puheenjohtaja
Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry
p. 0400 583 440
georg.rainet[at]gmail.com 

Oranssilla tekstillä kirjaimet STEA sekä teksti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus